Radnim danima od 11-19h !    E-mail : info@bjjshop.rs   Telefon: +38163 1779991

Psihološki profil boraca brazilske điu-đice

Autor
Oceni artikal
(1 Ocena)

*Na samom početku teksta naglasićemo da je ovo veoma obimna tema, tako da ćemo ovde obraditi samo osnovne stvari.

 

 

 

Svaki rad, aktivnost, odnosno posao formira određene crte ličnosti i psihološke karakteristike individue. To se naročito odnosi na sport, bilo koji a pogotovo borilački i to je jedan od glavnih razloga zašto roditelji toliko vole borenja za svoju decu i rado ih upisuju.

          Baveći se duže vreme nekom borilačkom veštinom, čovek sve više poprima oblike ponašanja, koje vremenom postaju psihološke karakteristike njegove ličnosti, datog sporta. Da, upravo tako, svaki sport sa sobom nosi određen karakter/psihološki profil. Mi ćemo probati da u ovom tekstu prikažemo profil borca brazilske điu-đice.

          Pre svega, kada kažemo psihološki profil, na šta mislimo?

Četiri stvari su osnovne i najbitnije za svakog sportistu i određivanje njegovog profila.

To su:

a) kognitivni (intelektualni) aspekat;   

b) afektivni (emocionalni) aspekat;

c) konativni (motivacioni) aspekat i

d) perceptivni (čulni) aspekat.            

 

          Intelekualni aspekat možemo poistovetiti sa onim šta laici nazivaju inteligencija. Najprihvatljivija definicija inteligencije je sposobnost brzog i efikasnog prilagođavanjima novonastalim situacijama. Ona sa sobom nužno nosi i sposobnost učenja iz prethodnog iskustva, korišćenje tog znanja za buduće situacije i razumevanje i rešavanje problemskih situacija.

Kada bismo analizirali jednog BJJ borca, šta bismo dobili?

Svakako, borci BJJ-a su jedni od najinteligentnijih sportista na svetu. Svako ko je bar jednom probao „rolanje u parteru“ video je koliko mentalnog truda zahteva, puno kombinatorike, oštrog oka i sposobnosti anticipacije (predviđanja). Stručnjaci su u potpunosti u pravu kada BJJ porede sa jednom od intelektualno najzahtevnijom igrom na svetu – ŠAH. Da, upravo tako, drugi naziv za BJJ je „šah mišićima“ jer gotovo potpuno iste intelektualne sposobnosti razvija kao i šah, jedina razlika je što je šah misaona igra a BJJ fizička.

Međutim, poslednja istraživanja potvrđuju teoriju da nema razlike između motornog i verbalno-kognitivnog učenja. Ali, to je posebna tema koju ćemo obraditi možda neki drugi put.

 

          Emocionalni aspekat, odnosno emocionalna inteligencija (EQ) podrazumeva više sposobnosti;

svesnost svojih emocija, kontrolu i pravovremeno ispoljavanje istih, sposobnost čitanja tuđih emocija, otpornost na stres itd.

Ono što je bitno, jeste da emocionalna inteligencija umnogome manje zavisi od nasleđa (za razliku od intelektualne) a mnogo više od lične aktivnosti. Tako da, ako bismo duže vreme „trenirali“ emocije, bili bismo verovatno veoma uspešni u svim delovima života. Ono šta nam BJJ pruža je upravo ovo iako većina nas nije ni svesna toga. Da, vi niste ni svesni koliko ste trenirajući BJJ povećali vašu emocionalnu inteligenciju. Jednostavno, da bi napravili kakav bilo uspeh u sportu a naročito u borilačkom, morate imate razvijen EQ.

Borac BJJ-a dobro kontroliše svoje emocije, ne juri da završi borbu po svaku cenu, sluša razum a ne emocije, nije impulsivan, nije uplašen u nezgodnim i nepoznatim situacijama, zna da sakrije emocije i zamaskira ih ako treba, isto tako i lažira/blefira, otporan je na stres, na nepravednu odluku, na bol, na negativno raspoloženje pubilike, zna da „pročita“ protivnika, da vidi kada je umoran, povređen, uplašen itd.

 

          Motivacioni aspekat najčešće se poredi sa karakterom ličnosti. To je posebna, opširna tema („karakter boraca BJJ-a“). Ovde ćemo sa punom slobodom reći da su borci BJJ-a hrabri, srčani, fleksibilni, kreativni, odlučni, optimistični, posvećeni, odgovorni, samopouzdani, uporni itd.

 

          Perceptivni, odnosno čulni aspekat, kako sama reč kaže, podrazumeva treniranost, odnosno istančanost čula. Osnovna čula: dodir, vid, sluh, ukus, miris, dok pod potpodelama postoje i čulo bola, na toplo, hladno, čulo ravnoteže itd. Neke od perceptivnih sposobnosti su: Široko vidno polje, sposobnost opažanja više stvari istovremeno, sposobnost zadržavanja pogleda/pažnje na jednu tačku duže vreme, dobro razvijeno čulo razvnoteže (održavanje ravnotežnog položaja u uslovima statike i dinamike), usko usmeravanje sluha na jedan signal, detektovanje više zvučnih siglana u kratkom vremenskom roku, dobri kinestetski (dodirni) osećaji, dobro procena sopstvenog tela u prostoru, razvijena kožna čula itd. Borci BJJ-a imaju najbolje razvijene kinestetska čula, odnosno čula dodira, jer je kontaktni sport, i naravno vestibularni (ravnotežni) aparat, opet zbog mnogo prevrtanje, okretanja i kolutova u parteru. Većina sportista nije ni svesna da i čulni razvoj pripada psihološkoj pripremi sportista.

 

          Ovo bi, najkraće gledano, bio prosečan psihološki profil BJJ borca, naravno u skladu sa nasleđem i socijalnim uticajem može se neznatno razlikovati od borca do borca.

Da li ste zadovoljni kakvom vas ličnošću pravi BJJ i koliko se vi pronalazite u ovom opisu?

Ukoliko imate nešto da dodate, izmenite, komentari su tu ;) 

sportski pozdrav, OSS!


                                            

Ukoliko želite da vas obaveštavamo o akcijama, promocijama i sniženjima, prijavite se na našu newsletter listu .
Hvala vam što nas pratite !