Radnim danima od 11-19h !    E-mail : info@bjjshop.rs   Telefon: +38163 1779991

Biomehanika u BJJ – 2. deo

Autor
Oceni artikal
(0 votes)

Nakon što smo objasnili termin poluga u prethodnom tekstu, ovde ćemo objasniti specifičnosti elemenata poluge; Aktivne sile poluge, odnosno, mišića, i oslonca poluge, odnosno, zgloba. *Mišić je veoma kompleksan, složen i opširan pojam, tako da ćemo se u ovom odeljku o mišiću upoznati samo sa njegovim osnovnim činjenicama i nama neophodnim za razumevanja principa završnica u BJJ-u.

Mišić ima četiri osnovna svojstva (u funkciji pokreta): Fleksibilnost, jačina, snaga i izdržljivost. Za nas, najbitnije svojstvo jeste fleksibilnost, odnosno, gipkost. Fleksibilnost je:

Holand (1968): Fleksibilnost je slobodni opseg pokreta u jednom ili više zglobova.

Pećina (1992): Fleksibilnost je pokretljivost, sloboda pokreta ili mogući opseg pokreta u pojedinom zglobu, skupu zglobova ili celom telu.

          Kada kažemo da je neko „dobro razgiban, istegnut“, mi mislimo da ta osoba ima sposobnost vršenja velike amplitude pokreta u aktruelnom zglobu. Poznavanjem ovih zakonitosti i gornjih granica istegnutosti mišića možemo tačno dozirati i precizirati bilo koju završnicu u BJJ-u. Kada delujemo na mišić većom silom, odnosno, amplitudom, nego što može da podnese, dolazi do njegovog pucanja, delimičnog ili poptunog. Međutim, pri nekim zglobnim uglovima, iako mišić nije istegnut do maksimalne amplitude, dolazi do njegovog velikog odupiranja daljem istezanju. Ovaj fenomen se naziva pasivna insuficijencija. Primer je nemogućnost izvođenja potpune fleksije u zglobu kuka ako su kolena opružena. Poznavanjem ovih uglova i položaja tela možemo mnogo lakše i sa manjom silom naterati protivnik na predaju.

Zglobovi predstavljaju anatomsku formaciju spoja dveju kosti. U zglobovima se odvijaju pokreti lokomotornog sistema. Oni predstavljaju najosetljivija i najranjiviji deo sistema za kretanje i zato su najpodložniji povredama i patološkim promenama. Za nas su zglobovi i njihovo poznavanje od suštinske važnosti jer delovanjem preko njegovih granica, odnosno, amplituda pokreta i menjanjem uglova njegovih delovanja protivnika lako možemo naterati na predaju. Prema pokretljivosti zglobovi se dele na:

-Pokretne(pravi zglobovi, od najvećeg značaja za pokret, omogućavaju pokrete velikih amplituda – zglob lakta, kolena, ramena);

-Polupokretne(uglavnom se nalaze ne spojevima kratkih kostiju stopala i kičmenih pršljenova, omogućavaju pokreta malih amplituda);

-Nepokretne(one predstavljaju krute spojeve pljosnatih kostiju).

Za nas su najbitniji pokretni zglobovi jer su završnice na njima legalne u BJJ-u. Pokretni zglobovi, prema broju mogućih osa rotacije, dele se na:

-Jednoosovinske(mogući pokreti samo oko jedno osovine – zglob lakta, gornji skočni zglob)

-Dvoosovinske (zglobna rotacija je moguća oko dve ose, ovakav zglob je zglob korena šake)

-Troosovinske(najpokretljiviji zglobovi, izvode pokret u sve tri ose – zglob ramena i zglob kuka).

Kao što vidimo iz svega navedenog ljudsko telo je veoma ograničeno u smislu amplitude i slobode pokreta, a samim tim i veoma ranjivo. Svaki zglob ima određenu amplitudu pokreta preko koje ne može ići, u suprtonom, dolazi do njegovo sloma. Ovo je još u prošlom veku znao Carlos Gracie, čovek koji je stvorio brazilsku điu-đicu. Iako je bio slab i krhke građe, on je poznavanjem anatomije i mehanike ljudskog tela otkrio njegove slabosti i mane i jednostvano ih implementirao u svoj borilački sistem nazvan Gracie jiu jitsu, odnosno, brazilski điu-đicu (BJJ). Ovo su osnovni pojmovi u anatomiji, a u narednim poglavljima ćemo detaljno obraditi princip završnica za svaki od ljudskih zglobova; lakat, rame, koleno, skočni zglob i kuk.


                                            

Ukoliko želite da vas obaveštavamo o akcijama, promocijama i sniženjima, prijavite se na našu newsletter listu .
Hvala vam što nas pratite !