Radnim danima od 11-19h !    E-mail : info@bjjshop.rs   Telefon: +38163 1779991

Biomehanika u BJJ – 1. deo

Autor
Oceni artikal
(0 votes)

Kao što svi znamo, BJJ se de facto svodi na tehnike submissiona, odnosno, završnica, od kojih su dve osnovne podele na poluge i gušenja, odnosno, davljenja. U ovom odeljku ćemo obraditi osnovnu biomehaniku poluga izvedenih na ekstremitetima ljudskog tela.

Često od laika čujemo termin „izvukao mu polugu“, odnosno „pobedio polugom na ruci/nozi“. Pravo značenje termina poluga I njihovu podelu u ljudskom telu razjasnićemo, što je moguće jasnije, u narednom tekstu. *Autor neće gubiti vreme na objašnjavanje termina poluga sa aspekta fizike i mehanike, već će se truditi da u daljem tekstu čitaocima na što prostiji način objasni primenu poluge u BJJ-u.

Ljudsko telo kao krut sistem sastavljeno je mnoštva kostiju, zglobova i mišića. Duge kosti lokomotornog aparata deluju kao mehaničke poluge, zglobovi predstavljaju tačku oslonca, dok mišić predstavlja aktivnu silu.

Force – aktivna sila

Resistance – sila otpora

Axis – oslonac, odnosno, centar rotacije

U ljudskom telu postoje tri vrste poluga:

-poluge prvog reda;

-poluge drugog reda;

-poluge trećeg reda.

Poluge prvog reda, odnosno,

poluge ravnotežesu poluge kod kojih su

mišićna sila i sila otpora sa suprotnih strana u odnosu na oslonac. To su dvokrake poluge ravnoteže, gde je u slučaju iste sile otpora I aktivne (mišićne) sile sistem u ravnoteži. Ovakvih poluga u ljudskom telu nema puno. Primer za ovu vrstu poluga je atlantokcipitalni (potiljčni) zglob.

Poluge drugog reda, odnosno, poluge sile, su jednakokrake poluge kod kojih manja mišićna sila deluje na dužem kraku i savlađuje veći silu spoljašnjeg otpora. Ni ovakve poluge nisu karakteristične za ljudsko telo. Primer za ovakvu vrstu poluga je skočni zglob.

Poluge tećeg reda, odnosno, poluge brzine, su jednakokrake poluge kod kojih veća mišićna sila savlađuje manju mišićnu silu spoljnog otpora, tj. sa jedna strane kraka (krak-deo poluge, od oslonca do kraja poluge) poluge je oslonac, a sa druge je sila mišića i sila zemljine teže. Mišićna sila deluje na kraćem kraku, bliže osloncu, dok sila zemljine teže deluje na dužem kraku. Ova vrsta poluge je najrasprostranjenija i najkarakterističnija za ljudsko telo. Primer za ovu vrstu poluga je zglob lakta.

 

Ceo princip poluga u BJJ-u se zasniva upravo na poznavanju osnova anatomije i biomehanike ljudskog tela. Poznavanje upravo principa ovih poluga i ograničenosti zglobova lokomotornog aparata nam omogućava precizno doziranje sile koja je potrebna da se protivnik natera na predaju. U ovom poglavlju smo objasnili polugu i njene podele, a u sledećim ćemo objasniti  sve elemente poluga u ljudskom telu.

 

Nastavak sledi...


                                            

Ukoliko želite da vas obaveštavamo o akcijama, promocijama i sniženjima, prijavite se na našu newsletter listu .
Hvala vam što nas pratite !