Radnim danima od 11-19h !    E-mail : info@bjjshop.rs   Telefon: +38163 1779991

Biomehanička analiza lakta

Autor
Oceni artikal
(1 Ocena)

U prethodnim poglavljima smo opisali osnove anatomije i biomehanike lokomotornog aparata potrebnih za razumevanje materije iz oblasti brazilske điu-đice. Najpre ćemo dati anatomski prikaz zgloba lakta.

Lakat, odnosno zglob (art. cubiti) lakta, predstavlja spoj ramene kosti (lat. humerus) i dveju kostiju podlakta, žbice i laktice (lat. radius i ulna).

 

 

Zglob lakta pripada pokretnim zglobovima, i to jednoosovinskim. To znači da može vršiti pokret u samo jednoj ravni. Pokreti koje zglob lakta vrši su ekstenzija (opružanje) i fleksija (pregibanje). Pokret ekstenzije se može vršiti do potpunog opružanja – do 180 stepeni, dok fleksija ide do nekih 30 do 45 stepeni. Kod retkih, izuzetno gipkih osoba, ekstenzija u zglobu lakta može ići i preko 180 stepeni (hiperekstenzija).

Pored pokrete ekstenzije i fleksije, u zglobu lakta se dešava i pokret supinacije (izvrtanje), odnosno, pronacije (uvrtanje). Ovi pokreti se vrše u spojevima između žbicei laktice. Normalan fiziološki položaj u zglobu lakta bi bio kada bi u stojećem položaju dlan ruke bio okrenut prema telu. Međutim, za nas je je bitniji pokret ekstenzije, odnosno, fleksije jer je on direktno odgovoran za tehnike potčinjavanja u BJJ-u. Dakle, kada smo objasnili anatomiju i mehaniku zgloba lakta možemo napraviti paralelu sa nekoliko osnovnih tehnika u BJJ-u, koje se, naravno, odnose na napad na lakat.

Osnovne dve tehnike kojima je lakat napadna tačka jesu juji gatame i ude gatame. Sve ostale tehnike napada na lakat jesu varijante ove dve.

Kao što vidimo, glavni cilj, poenta ovih tehnika submission-a jeste napraviti hiperekstenziju u zglobu lakta, odnosno, opružiti lakat preko 180 stepeni. U tom slučaju, pod pretpostavkom da osoba na kojoj se vrši poluga ne preda, usled specifične građe zgloba lakta, dolazi do sudaranje okrajaka njegovih kostiju i bukvalno do lomljenja, drobljenja celog zgloba što bi izazvalo veoma veliki bol, jer bi smrskalo ceo zglob - pored koštanih tvorevina i mišićna vlakna, krvne sudove, nerve, ligamente itd.

Posmatrajmo celu ruku kao polugu. Lakat bi bio tačka oslonca, a nadlaktica i podlaktica kraci poluge. U slučaju tehnike juji gatame nogame se fiksira jedan krak poluge (nadlaktica), i naravno, telo protivnika kako ne bi mogao da beži i manipuliše. Svoje telo, tačnije, prepone ili donji stomak, se dovodi u poziciju tačno ispod lakta i stvara se čvrst oslonac. Ruke, odnosno, gornji deo tela napadača prave silu koja povlači drugi krak poluge, odnosno, podlakt ka dole u položaj što veće ekstenzije. U slučaju da su jedan krak poluge i oslonac fiksirani, a na drugi krak se deluje aktivnom silom, dolazi do preloma na mestu oslonca. Da bismo bolje razumeli ovu pojavu, uporedićemo je sa nečim što je svima poznato – dečja klackalica.

 Zamislite sada da na jedan kraj klackalice uparkiramo auto, kamion ili nešto veoma teško. Taj krak poluge ostaje čvrsto fiksiran. Sada na drugom kraju klackalice polako dodajemo teret u vidu džakova od 50kg. U jednom trenutku težina na tom kraju klackalice će biti preteška i ona će pući na mestu oslonca. Na potpuno isti princip radi poluga juji gatame. U slučaju poluge ude gatame princip je takođe isti, samo su sada fiksirani kraci poluga, a deluje se silom na oslonac, odnosno u ovom slučaju na lakat.

Tekst smo obradili sa aspekta anatomije i biomehanike, ne sa aspekta sportske medicine ili tehnike BJJ-a, tako da verujemo da imate da dodate mnoštvo stvari i detalja. U narednom odeljku ćemo analizirati neki drugi zglob. Iz svega ovoga jedna jasna stvar može da se zaključi:“ Svojstveno zglobu lakta je da ide „samo“ do 180 stepeni ekstenzije, svaka amplituda preko, u najboljem slučaju rizikuje, a u realnom dovodi do sloma celog sistema spoja nadlakta i podlakta.

“ Nemojte da ego bude jači od vas, tapnite/predajte na vreme.“

 Nadamo se da ste naučili nešto novo i korisno, do sledećeg viđenja/teksta,

sportski pozdrav, OSS!


                                            

Ukoliko želite da vas obaveštavamo o akcijama, promocijama i sniženjima, prijavite se na našu newsletter listu .
Hvala vam što nas pratite !