Radnim danima od 11-19h !    E-mail : info@bjjshop.rs   Telefon: +38163 1779991

Trening snage u BJJ

Autor
Oceni artikal
(1 Ocena)

Iako je trening snage veoma opširna tema i slobodno možemo reći da je najistraženija od svih motoričkih sposobnosti i rađeno gotovo bezbroj istraživanja i eksperimenata u daljem tekstu probaćemo da damo neke osnovne informacije koje bi mogle koristiti svakom borcu, odnosno, treneru BJJ-a.

 

Postoji više definicija termina snage. Za nas najrazumljivija i najprihvatljivija bi bila: Snaga predstavlja sposobnost savladavanja spoljašnjeg opterećenja mišićnom kontrakcijom.

 

Postoji više vrsta snage:

 

-Eksplozivna snaga- sposobnost mišića da ostvari maksimalnu kontrakciju u što kraćem vremenskom roku;

-Brzinska snaga– predstavlja sposobnost sportiste da izvede jedan ili više pokreta što većom brzinom pri manjem ili većem otporu;

-Repetitivna snaga (izdržljivost u snazi, mišićna izdržljivost) – Sposobnost sportiste da ispoljava relativno veću silu u dužem vremenskom periodu;

-Maksimalna, odnosno, statička snaga – SILA– predstavlja najveću silu koja se može generisati u jednoj maksimalnoj voljnoj kontrakciji.

 

Postoji još i podela na:

 

-Apsolutnu snagu (maksimalna težina, opterećenje, koje sportista može da savlada)

-Relativnu snagu (odnos između savladanog opterećenja i mase sportiste)

 

Pored podela snage, moramo i pomenuti podelu mišićnih kontrakcija. To su:

 

          -Koncentrična (sila mišića je veća od spoljne sile, mišić se skraćuje, pripoji se približavaju)

          -Ekscentrična (sila mišića je manja od spoljne sile pod čijim se dejstvom mišić izdužuje)

          -Izometrijska (sila mišića je jednaka spoljnoj sili, pa ne dolazi ni do skraćenj ni do izduženja mišića, odnosno, spolja gledano dužina mišića se ne menja, ali tonus raste)

 

          Kada govorimo o sportu, odnosno o treningu snage u SPORTU, važi pravilo (naravno sa izuzecima):

Trenirati pokret, a ne mišić.

U skladu sa tim, postoje specifičnosti i pravila kada govorimo o treningu snage u određenom sportu. To su:

 

1.   Vrsta snage – dobićemo prirast snage samo na onoj vrsti snage koju smo trenirali, primer: ako vam je cilj da unapredite tehniku „dobule leg takedown (DLT)“ morate raditi eksplozivnu snagu, jer je to pokret koji traži eksplozivnost.

2.   Mišićne grupe uključene u vežbanje – morate uključiti one mišićne grupe koje vrše taj pokret, odnosno snaga se povećava samo kod onih mišića koji su uključeni u vežbanje, npr. kod DLT tehnike to su prvenstveno mišići nogu, mišići jezgra i vrata i delimično mišići ruku i grudi i njih treba trenirati.

3.   Vrsta mišićne kontrakcije – u kojoj kontrakciji trenirate mišiće, odnosno pokret, u toj će i najviše doći do prirasta snage, npr. ako ste u poziciji side control i planirate da snažno fiksirate protivnika trebalo bi da radite izometrijsku kontrakciju.

4.   Amplituda pokreta – snaga se najviše povećava u onom opsegu u kome izvodite pokret; nastojte da razvijate snagu u opsegu (amplitudi) u kome izvodite pokret u sportu. Npr. ako radite DLT tehniku polučučanj nije sjajna vežba za vas; prava vežba bi bila duboki čučanj ili iskorak upravo zbog amplitude pokreta.

5.   Brzina kontrakcije – Ako u vašem sportu dominiraju brzi pokreti, vi bi trebalo da vežbate sve pokrete u brzom režimu, odnosno, kontrakciji. Npr. ako radimo tehniku flying armbar gde je potrebna da izvedemo brzo pokret, prava vežba za nas bi bila skok u vis (razne varijante), jer je to brza kontrakcija, dok čučanj sa velikim težina i samim tim sporijom brzinom kontrakcije ne bi bio pogodan.

6.   Specifičnost pokreta – poslednje, ali slobodno možemo reći i najbitnije. Svaka vežba ima specifičnu strukturu pokreta, pa se snaga najviše povećava najviše pri tom pokretu. Ako sportista podiže velike težine u vežbi leg press, na čučnju se može desiti da generiše (srazmerno) manju silu. Iako je ostalih 5 parametara slično, gotovo isto, ako promenimo samo jedan detalj izvođenja vežbe, pokreta, menja se neuromišićna koordinacija i nervni sistem to prepoznaje kao gotovo drugi pokret i zato generiše manju silu. Gledajte da uvek praviti što je sličnije moguće vežbu na treningu sa pokretom u sportu, svaki detalj.

 

Dakle, iz svega ovoga mogli da zaključimo da je zakon SPECIFIČNOSTI najbitniji u sportu.

Postoji određen broj naučnika koji se zalažu za teoriju da nijedno pripremno ili osnovna sredstvo (vežba) ne može zameniti specifičan mišićni rad.

Većina od vas verovatno na pomen reči „snaga“ pomisli na teretanu. Pored tegova i sprava, tu je još i mnoštvo sredstava za razvoj snage o kojima ćemo govoriti u nekom od drugih tekstova.

To su SVE odlične i metode i sredstva u treningu snage, međutim imajte na umu samo jedu stvar:

Trening snage je sjajan dodatak u sportu, naročito u borenjima, samo ako se poštuje zakon SPECIFIČNOSTI!.


                                            

Ukoliko želite da vas obaveštavamo o akcijama, promocijama i sniženjima, prijavite se na našu newsletter listu .
Hvala vam što nas pratite !