Radnim danima od 11-19h !    E-mail : info@bjjshop.rs   Telefon: +38163 1779991

Vrste priprema sportista

Autor
Oceni artikal
(0 votes)

Priprema sportiste je jedinstven proces u kome se sportista biološki, psihološki i socijalno usavršava sa ciljem da postigne svoj rezultatski maksimum i da se formira kao pozitivna ličnost (Vladimir Koprivica, Osnove sportskog treninga, 2002.). Iako je priprema sportiste jedinstven zadatak i proces, među njima se mogu izdvojiti relativno samostalne celine upravo zbog svoje specifičnosti. Razni autori ih različito nazivaju, međutim, ono što bi svima bilo zajedničko bi bila podela na fizičku, tehničku, taktičku i psihološku pripremu. Tu se mogu ubaciti i teorijska priprema, vaspitna, moralna, intelektualna itd. Svakako, na kraju treba dodati i integralnu pripremu koja je slobodno možemo reći i najvažnija (o njoj će kasnije biti više reči).

 

Fizička pripremaje jedna on najvažnijih priprema u svim, a naročito u borilačkim spotovima.Brus li, jedna od najvećih legendi i autoriteta iz sveta borenja je rekao: “Borba se gubi zbog nepoznavanja distance ilizbog nedovoljne fizičke pripreme”. Fizička priprema se deli na opštu i specifičnu. Opšta fizička priprema je neophodna u harmoničnom biološko-fiziološkom razvoju sportiste, poboljšanjem njegovog zdravstvenog aspekta i razvoja različitih motoričkih sposobnosti. Pored toga, ona predstavlja bazu za specifični fizičku pripremu. Što je opšta fizička priprema veća, tim će više moći da se razvije i specifična fizička priprema. Što se tiče specifične pripreme, ona je usmerena na razvoj onih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti koje su bitne za dati sport. Npr. za BJJ opšta fizička priprema bi bila powerlifiting/bodybuilding vežbe, razne varijante i distance trčanja, plivanja, crossfit, itd. dok za specifičnu pripremu možemo raditi npr. jednoručno sedeće veslanje sa kimono hvatom, obuhvat nogama oko vreće (imitacija zatvorenog garda) sa raznim zadacima rukama, vis na vratilu hvatom za kimono sa raznim zadacima nogama, zatim kružni trening u trajanju od 5 minuta u kome se smenjuju vežbe koje imitiraju pokrete u sportu, itd. Kao što vidimo, izbor vežbi za obe vrste pripreme je praktično neograničen.

Tehnička pripremazajedno sa fizičkom predstavlja nezaobilazni segment pripreme svakog sportiste. Sportsku tehniku možemo definisati kao racionalno i efikasno izvođenje kretanja radi rešavanja određenih motoričkih zadataka, sa ciljem da se napravi što efikasnije i snažnije kretanje, pokret, uz što manji energetski gubitak. Kada neko ima veoma dobru tehniku, kažemo da je tehnički veoma potkovan, odnosno, dobar tehničar. To znači da ima bogat motorički fond, dobro i pravovremeno reaguje i koristi energiju, i jako male/nikakve greške nema u izvođenju određenog pokreta. Tehnička priprema u sportu može biti opšta i specifična. Slično kao i kod fizičke pripreme, opšta priprema predstavlja temelj specifičnoj. Opšta tehnička priprema bi bila npr. elementi sportske gimnastike, sa naglaskom na parternu gimnastiku, atletika, elementi plesova, ritmičke gimnastike (da, niste ni svesni koliko ih često koristite, a ni ne znate da odatle potilču) – razne varijante kolutova, premeta, salta, hodanja, okretanja, prevrtanja, trčanja, puzanja, razne parterne vežbe i vežbe u paru iz ostalih sportskih grana itd. Specifična tehnička priprema je ono što laici nazivaju “tehnika, potez” u određenom sportu. Dakle, učenje neke konkretne tehnike, npr. juji gatame, kata gatame, flower sweep, single leg takedown, triangl itd. jesu elementi specifične tehničke pripreme. Specifična priprema se može podeliti na osnovnu (možemo reći “skolsku”) i dopunsku (odnosno “takmičarsku”) sportsku tehniku.

Taktička priprema– već postoji poseban članak na sajtu koji se bavi ovom problematikom - Taktika u Brazilsjkoj điu-đici

Psihološka priprema– fizička i psihološka priprema se smatraju bazičnom, a tehnička i taktička za nadgradnju sportiste. Visok nivo fizičke, tehničke i taktičke priprme se pozitivno odražava na psihološku pripremu. Psihološka priprema je nažalost često zapostavljena među sportistima. Uglavnom na pomen psihološke pripreme laici pomisle kako je to hrabrost i upornost, odnosno, moraću da citiram: „brate, znas koja on mu*a ima, kakva psiha“, ili „j*bote, vidis ga da umire a neće da odustane, mnogo jaku psihu ima“ itd. Zbog iskrivljene svesti ljudi, ostaje predrasuda da je ovo alfa i omega psihološke pripreme.

Psihološka priprema podrazumeva: kognitivnu (intelektualnu), afektivnu (emotivnu), konativnu (motivacionu) i perceptivnu (čulnu) pripremu.

Intelektualna- sposobnost brzog i efikasnog prilagođavanjima novonastalim situacijama (sportska inteligencija), sposobnost anticipacije (predviđanja), visok stepen koncentracije itd.

Emocionalna– svesnot svojih emocija, sposobnost njihove kontrole (otpornost na stres), mogućnost prikrivanje emocija i „lažiranje“ istih, sposobnost čitanja emocija protivnika itd.

Motivaciona– to već možemo poistovetiti sa hrabrošću, čašću, upornošću, nepokolebljivih duhom, pravednošću itd.

Čulna– razvijenost svih čula – dodira, sluha, mirisa, vida, ukusa. Za sport su najbitnije čulo vida (npr. široko vidno polje), čulo dodira (npr. pojačani kinestetski receptori) i čulo sluha (npr. dobra komunikacija sa trenerom).

Na kraju, kao kruna svega nameće se integralna priprema. Ona je slobodno možemo reći najbitnija u celoj pripremi sportiste. Poslednji mezociklus (razdoblje od otprilike 4 nedelje) priprema pred takmičenje uvek treba da bude posvećen integralnoj pripremi. Kada postignemo visok stepen ostalih priprema- fizičke, tehničke, taktičke, psihološke, obavezno ih je objediniti kroz celovitu pripremu, jer kao što smo rekli na početku priprema sportiste je jedinstven proces. Sportista tada treba da uklopi sve što je razvijao do tada – brzinu, snagu, izdržljivost, tehniku, taktiku itd. kroz integralnu pripremu. Sve vrste pripreme će dati rezultat samo ako se pravilno objedine kompletnom, ondnosno integralnom pripremom. Najbolj način za to je oponašanje takmičenja. Takmičarski uslovi „teraju“ sportiste da objedine sve vidove priprema u jednu jedinstvenu.

Ovo je samo kratak pregled pripreme sportista, svaka od ovih podela ima puno literature posvećene samo toj podeli. Kao što vidite, ovo je jedna veoma složena problematika i da bi se jedan sportista uspešno pripremio potreban je čitav tim ljudi – kondicioni trener, lekar, fizioterapeut, glavni/tehničko-taktički trener, sportski psiholog, kvalitetni sparing partneri itd. Nadamo se da smo vas informisali i da ćete naučiti nešto konkretno iz svega ovoga,  

sportski pozdrav, OSS!


                                            

Ukoliko želite da vas obaveštavamo o akcijama, promocijama i sniženjima, prijavite se na našu newsletter listu .
Hvala vam što nas pratite !